psychoterapia Poznań psychoterapia Poznań

Gabinet psychoterapii w Poznaniu

Jesteśmy zespołem psychoterapeutek i psychoterapeutów prowadzących terapię w nurcie psychodynamicznym. Ściśle współpracujemy z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, gdzie zdobywaliśmy wykształcenie. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami
Oferta
- pomoc psychologiczna

Konsultacja i diagnoza psychoterapeutyczna

Konsultacja i diagnoza to wstępna faza psychoterapii. Ich celem jest pełne zrozumienie trudności pacjenta/tki, jego/jej silnych stron i funkcjonowania osobowości. Trwa od 3 do 5 sesji, w ich trakcie terapeutka przy pomocy wywiadu oraz innych narzędzi terapeutycznych bada zgłaszane objawy, rozpoznaje strukturalne cechy osobowości pacjenta/ki oraz poznaje jego/jej osobistą historię rozwojową. Cykl kończy się postawieniem diagnozy opisowej, zdefiniowaniem realistycznych celów leczenia oraz omówieniem możliwości leczenia z uwzględnieniem oceny ryzyka, korzyści i warunków niezbędnych do terapii (ustalenie kontraktu terapeutycznego).


Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to oddziaływanie psychologiczne, którego celem jest przywrócenie równowagi sprzed kryzysu. Najczęściej oznacza to uzyskanie krótkoterminowego wsparcia (kilka-kilkanaście spotkań) po wystąpieniu sytuacji kryzysowej, gdy nasze dotychczasowe sposoby radzenia sobie z trudnościami okazały się niewystarczające - gdy mamy poczucie, że dana sytuacja przerasta nasze możliwości. Sytuacją kryzysową mogą być nagłe, trudne wydarzenia (np. wypadek, poważne zachorowanie, bycie ofiarą przestępstwa), ale też znaczące zmiany życiowe (np. wyprowadzka z domu, ciąża, ukończenie szkoły). W sytuacji wystąpienia kryzysu czy wydarzeń z obszaru traumy, im szybciej udzielona jest pomoc, tym mniejsze jest ryzyko, że dane wydarzenie pozostawi długotrwałe skutki. 


Psychoterapia indywidualna

Celem psychoterapii jest poprawa stanu zdrowia psychicznego i poprawa jakości życia. Leczenie odbywa się poprzez regularny kontakt pacjenta z terapeutą oraz pracę nad emocjami, myślami i zachowaniami, które powodują występowanie objawów wywołujących cierpienie. Każdy proces psychoterapii rozpoczyna się spotkaniami konsultacyjnymi, których celem jest zapoznanie się z problemami osoby poszukującej pomocy, zdiagnozowanie obszaru wymagającego zmian. Spotkania odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu, trwają 45- 50 minut.


Terapia dzieci i młodzieży

Opiera się na kontakcie werbalnym oraz terapeutycznej zabawie z pacjentem celem sprowadzenia rozwijającej się dopiero osobowości dziecka lub nastolatka na właściwą, czyli zdrową ścieżkę. Elementem pracy są konsultacje z opiekunami pacjentów i wspólne przyglądanie się zgłaszanym problemom. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. 


Terapia grupowa

Grupa staje się środowiskiem terapeutycznym, które sprzyja poznawaniu siebie, innych ludzi, nieświadomej specyfiki tworzenia się i przeżywania relacji, a co najważniejsze leczeniu objawów i zaburzeń psychicznych. Psychoterapia grupowa, podobnie jak terapia indywidualna, jest skuteczną metodą leczenia objawów nerwic i zaburzeń osobowości. Sesje psychoterapii grupowej odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 min. Decyzja o udziale w grupie zapada po wcześniejszych konsultacjach indywidualnych.                                                       

    

Socjoterapia

Socjoterapia jest formą grupowej pomocy terapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Jej celem jest zmiana lub zapobieganie szkodliwym, dezadaptacyjnym zachowaniom (psychoterapia i profilaktyka), a także pomoc w wykorzystaniu potencjału rozwojowego pacjentów i pacjentek (rozwój). Uczestnicy wykonują zadania przydzielone przez prowadzących terapeutów lub terapeutki, dopasowane do dominujących trudności danej grupy. Spotkania odbywają się na żywo, raz w tygodniu.


Psychoterapia uzależnień

Skierowana jest do osób, które są zaniepokojone ilością i/lub częstotliwością spożywanych przez siebie substancji psychoaktywnych lub innymi czynnościami o charakterze nałogowym, a także do osób, które doświadczają trudności czy konsekwencji z tym związanych (pogorszenie relacji, poczucie osamotnienia itp). Możliwe jest współwystępowanie uzależenienia oraz innych problemów natury emocjonalnej (np. z zaburzeniami osobowości). Naszą ofertę kierujemy również do osób, które cierpią z powodu uzależnienia swoich bliskich: partnerów, rodziców, dzieci i innych osób z najbliższego otoczenia.

Konsultacje seksuologiczne

Mają na celu przyjrzenie się funkcjonowaniu psychoseksualnemu człowieka, jego zachowaniom seksualnym, preferencjom czy tożsamości. Opiera się na rozmowie i narzędziach diagnostyczno-terapeutycznych właściwych psychologii. Oferta dla pacjentów dorosłych oraz dzieci i młodzieży.


Wsparcie w okresie okołoporodowym

Psychoterapia okołoporodowa jest formą psychoterapii krótkoterminowej, która skupia się na wspieraniu kobiet w różnych aspektach związanych z próbami poczęcia, przebiegiem ciąży oraz życiem po porodzie. Nasza praktyka oferuje wsparcie w obszarach takich jak niepłodność, doświadczenie poronienia, obawy przed porodem, lęki związane z nową rolą matki, trudności w opiece nad niemowlęciem, traumy po trudnym porodzie oraz depresja poporodowa.


Celem psychoterapii okołoporodowej jest zapewnienie kobietom wsparcia w przezwyciężeniu trudności oraz wzmocnienie ich zdolności do radzenia sobie z emocjami i wyzwaniami związanymi z macierzyństwem. Wspieramy kobiety w tej ważnej życiowej transformacji, pomagając im znaleźć drogę do lepszego samopoczucia i funkcjonowania jako rodziców.


Poprzez psychoterapię okołoporodową, kobiety mogą zyskać narzędzia do skutecznego radzenia sobie z emocjonalnymi i psychicznymi wyzwaniami związanymi z macierzyństwem, co przyczynia się do poprawy ich zdrowia psychicznego oraz do budowania zdrowszych relacji z dzieckiem i partnerem.

Psychoterapia diady rodzic-dziecko

Psychoterapia diady rodzic-dziecko jest krótkoterminową formą terapii skoncentrowaną na relacji między rodzicami a ich małym dzieckiem (do 2 roku życia).  Psychoterapia diady rodzic-dziecko pozwala na głębsze zrozumienie sygnałów i zachowań dziecka oraz reakcji rodziców na nie. Nasza praktyka opiera się na pracy z rodzicami, aby pomóc im zidentyfikować i zrozumieć trudności, z jakimi się borykają, takie jak nadmierna płaczliwość, trudności z karmieniem, zasypianiem, lękami separacyjnymi, problemami z treningiem czystości, zaburzeniami adaptacyjnymi.


Terapia obejmuje zazwyczaj 3-5 spotkań konsulatcyjnych, które mogą być początkiem dłuższego procesu leczenia. Celem terapii jest identyfikacja i zrozumienie czynników wpływających na trudności oraz wspieranie rodziców w lepszym zrozumieniu potrzeb i emocji ich dziecka.

Oferta
- edukacja

Superwizja indywidualna

Ma na celu wsparcie terapeuty w utrzymaniu neutralnej postawy umożliwiającej skuteczne prowadzenie procesu terapeutycznego poprzez rozeznanie przeniesienia i uwolnienie terapeuty od niego. Pozwala również nabrać terapeucie dystansu do prowadzonego procesu, a tym samym zmniejsza intensywność przeżywanych emocji. Umożliwia odzyskanie poznawczego rozumienia w nawiązaniu do teorii, co pozwala dostrzec jak nieświadome struktury psychiczne pacjenta oraz dynamika ich interakcji wpływa na obserwowane symptomy oraz odgrywane w kontakcie z terapeutą nieświadome wzorce. Superwizja umożliwia terapeucie przełamanie przeciwprzeniesieniowego impasu, a także oporu pacjenta. 


Superwizja grupowa

Jest procesem, w którym uczestnicy mają szansę na refleksję i dyskusję z superwizorem oraz grupą. Umożliwia uświadomienie sobie procesów i zjawisk zachodzących w relacji z pacjentem. Celem superwizji grupowej jest przyjrzenie się i zreflektowanie przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowych aspektów relacji z pacjentem, co umożliwia terapeucie utrzymanie profesjonalnej postawy, konceptualizację symptomów pacjenta w nawiązaniu do teorii oraz zmniejsza intensywności przeżywanych emocji. 


Szkolenia i warsztaty

Oferta indywidualna psychoterapeutów i psychoterapeutek. 


Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne)

Szkolenie organizowane w tutejszym Ośrodku w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Więcej informacji 


Psychoterapeuci z Poznania - poznaj naszych specjalistów!

Umów się na wizytę
psychoterapeuta Marta Andrzejewska-Ratajczak

Marta Andrzejewska-Ratajczak

psycholożka, socjoterapeutka, psychoterapeutka, superwizorka szkoleniowa KCP    

więcej...
psychoterapeuta Katarzyna Chałupa

Katarzyna Chałupa

psycholożka, socjoterapeutka, certyfikowana psychoterapeutka PTPPd (certyfikat nr 194) superwizorka szkoleniowa.

więcej...
psychoterapeuta Maciej Duda

Maciej Duda

doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, psychoterapeuta, certyfikowany trener, socjoterapeuta.

więcej...
psychoterapeuta Paweł Górny

Paweł Górny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, superwizor szkoleniowy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, trener umiejętności psychospołecznych, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Otwarte Drzwi" oraz członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

więcej...
psychoterapeuta Alina Konieczka

Alina Konieczka

absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

więcej...
psychoterapeuta Agnieszka Nowak

Agnieszka Nowak

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, superwizor szkoleniowy.

więcej...
psychoterapeuta Maciej Paschke

Maciej Paschke

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd (certyfikat nr 191), seksuolog kliniczny (certyfikat nr 148), superwizor szkoleniowy KCP.

więcej...

Często zadawane pytania

Kiedy udać się do psychoterapeuty?

Psychoterapia skierowana jest do osób, które doświadczają np. różnego rodzaju trudności w relacjach, braku satysfakcji z pracy, ze związków, dostrzegają powtarzające się schematy zachowań w różnych obszarach swojego życia, mają poczucie przytłoczenia codziennością, doświadczają lęków, czy nadmiernego smutku.

Jak zgłosić się na terapię?

W celu umówienia pierwszego spotkania należy kontaktować się telefonicznie lub mailowo z wybranym terapeutą.

Ile trwa proces terapeutyczny?

W zależności od ustalenia celów terapeutycznych proces terapeutyczny może trwać od kilku spotkań (np. interwencja kryzysowa, konsultacje) do kilku lat (długoterminowa psychoterapia wglądowa).

Co to jest superwizja?

Jest to rodzaj wsparcia i nadzoru procesu psychoterapeutycznego, do którego zobowiązana jest każda osoba wykonująca zawód psychoterapii. Odbywa się poprzez spotkania terapeuty/ki z superwizorem/ką w celu omówienia przebiegu procesu leczenia.

Jak często odbywają się sesje?

Aby proces terapeutyczny był skuteczny, spotkania odbywają się minimum raz w tygodniu. W uzasadnionych przypadkach u osób dorosłych możliwe jest ustalenie dwóch sesji w tygodniu.

Czym różni się psychoterapia psychodynamiczna od terapii w innych nurtach?

Przede wszystkim psychoterapia psychodynamiczna zakłada istnienie tzw. nieświadomości, czyli motywacji, impulsów i konfliktów znajdujących się poza naszą świadomością, ale mających wpływ na wybory, zachowanie i przeżycia, a przede wszystkim na charakterystyczny dla danej osoby sposób budowania relacji z innymi. Celem terapii jest wprowadzenie zmiany w życiu danej osoby poprzez rozumienie tych nieuświadomionych mechanizmów.