Poznaj naszych specjalistów

Marta Andrzejewska-Ratajczak

psycholożka, socjoterapeutka, psychoterapeutka, superwizorka szkoleniowa KCP    

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychologia kliniczna). Uzyskała dyplom ukończenia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, a także Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


Posiada ponad 10-letnie doświadczenie, które zdobywała m.in. w ośrodkach interwencji kryzysowej, w oświacie, na szpitalnych oddziałach psychiatrycznych oraz w poradni zdrowia psychicznego. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.


W ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzi zajęcia dla kursantów Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej oraz kursantów Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.
Pełni funkcję kierowniczki jednego z ośrodków interwencji kryzysowej Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu.


Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów, gdzie zasiada w Radzie Stowarzyszenia.
Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Oferta:

 • diagnoza i konsultacja psychologiczna
 • interwencja kryzysowa
 • psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży
 • socjoterapia
 • superwizja indywidualna

Katarzyna Chałupa

psycholożka, socjoterapeutka, certyfikowana psychoterapeutka PTPPd (certyfikat nr 194) superwizorka szkoleniowa.

Absolwentka psychologii (specjalność: psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


Aktualnie w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu psychoterapeuty Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) w ramach International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP).
Od 2005 roku pracuje aktywnie zawodowo. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą dorosłymi i grupami.


Jest prowadzącą zajęcia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.


Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów, gdzie zasiada w Radzie Stowarzyszenia.


Swoją pracę poddaje regularnej superwizjiu certyfikowanych superwizorów psychoterapii psychodynamicznej.


Oferta:

 • diagnoza i konsultacja psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna dorosłych i młodzieży
 • terapia grupowa
 • socjoterapia
 • superwizja indywidualna i grupowa

Maciej Duda

doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, psychoterapeuta, certyfikowany trener, socjoterapeuta.

Uzyskał dyplom Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, swoją praktykę poddaję superwizji. Pracuje z pacjentami dorosłymi.


Zawodowo praktykę psychoterapeutyczną łączy z pracą dydaktyczną i naukową.


Zajęcia ze studentami prowadzi na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.


Autor artykułów naukowych publikowanych po polsku, angielsku i rosyjsku, czterech książek m.in., „Dogmat płci. Polska Wojna z gender” (2016), „Emancypanci i emancypatorzy. Mężczyźni wspierający emancypację Polek
w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku” (2017). Współredaktor czterech tomów zbiorowych oraz redaktor antologii „Głosy sojuszników spraw kobiet. Pisma mężczyzn wspierających emancypację Polek w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku” (2020).


Stypendysta Narodowego Centrum Nauki (FUGA) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Od 2021 redaktor naczelny „Czasu Kultury” (funkcja parytetowa pełniona z redaktor Lucyną Marzec).


Oferta:

 • diagnoza i konsultacja psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna młodzieży i dorosłych

Paweł Górny

psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, superwizor szkoleniowy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, trener umiejętności psychospołecznych, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Otwarte Drzwi" oraz członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Aktualnie jest w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu psychoterapeuty Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) w ramach International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP) oraz specjalizacji z Psychologii Klinicznej.


Posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, młodymi osobami dorosłymi oraz rodzicami. Swoje doświadczenie zdobywał w wielu placówkach zajmujących się terapią, diagnozą oraz socjoterapią dzieci i młodzieży. Ponadto prowadzi superwizje grupowe dla zespołów szkół podstawowych i świetlic socjoterapeutycznych. Przez kilka lat współprowadził interdyscyplinarną grupę superwizyjno-warsztatową: model diagnozy i leczenia dzieci oraz młodzieży w perspektywie psychodynamicznej, medycznej i neurorozwojowej.


Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów psychoterapii psychodynamicznej.


Oferta:

 • diagnoza i konsultacja psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych
 • socjoterapia
 • superwizja indywidualna i grupowa

Alina Konieczka

absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uzyskała dyplom ukończenia Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży,
a także Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego,
placówki rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nr certyfikatu 1862).


Przez ponad 10 lat pracowała w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu.


Posiada również kilkuletnie doświadczenie w obszarze interwencji kryzysowej.


Obecnie poszerza swoją wiedzę z zakresu psychoterapii skoncentrowanej na przeniesieniu (TFP) uczestnicząc
w grupie superwizyjnej prowadzonej przez Petrę Holler (TFP Institut München) oraz Sergio Dazzi (PD Lab, Parma, Włochy) - będącej częścią procesu przygotowującego do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Psychoterapeuty Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) w ramach International Society of
Transference- Focused Psychoterapy (ISTFP).


Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji.


Oferta:

 • diagnoza i konsultacja psychologiczna
 • interwencja w kryzysie
 • psychoterapia indywidualna dorosłych
 • psychoterapia uzależnień

Agnieszka Nowak

psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, superwizor szkoleniowy.

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalność: psychologia kliniczna i psychologia edukacji. Ukończyła Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym - szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.


Aktualnie uczestniczy w szkoleniu przygotowującym do uzyskania międzynarodowego certyfikatu psychoterapeuty Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP) w ramach International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP). Superwizorzy: Petra Holler (TFP Institut München), Sergio Dazzi (PD Lab, Parma, Włochy).


Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe, obejmujące pracę z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, grupami oraz udzielanie wsparcia w okresie okołoporodowym. Specjalizuje się także w psychoterapii diady matka-niemowlę.


Pracowała zarówno w prywatnej praktyce psychoterapeutycznej, jak i w szpitalach, poradni zdrowia psychicznego oraz instytucjach związanych z zdrowiem psychicznym.


Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla kursantów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.


Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Oferta:

 • diagnoza i konsultacja psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna dorosłych
 • psychoterapia dzieci i młodzieży
 • wsparcie w okresie okołoporodowym
 • psychoterapia diady matka niemowlę
 • superwizja indywidualna

Maciej Paschke

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta PTPPd (certyfikat nr 191), seksuolog kliniczny (certyfikat nr 148), superwizor szkoleniowy KCP.

Absolwent psychologii (specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna)
oraz Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzyskał dyplomy ukończenia Studium Socjoterapii i Psychoterapii Psychodynamicznej Młodzieży oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, Ośrodka rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Aktualnie uczestniczy w Podyplomowym Szkoleniu „Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu” (TFP) prowadzonym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym przez nauczycieli i superwizorów International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.


Zajmuje się psychoterapią indywidualną dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrześni, na Oddziale Dziennym Ogólnym Psychiatrycznym w Poznaniu oraz w Komitecie Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu. Pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, gdzie zajmuje się wsparciem rodzin zastępczych. W zakresie seksuologii pracuje przede wszystkim w obszarze normatywnego i nienormatywnego rozwoju psychoseksualnego, prowadzi warsztaty wokół tej tematyki dla różnych instytucji pomocowo-edukacyjnych. Zajmuje się również pracą z osobami z dysforią płciową (diagnoza
i terapia), oraz innymi cechami związanymi z funkcjonowaniem seksualnym jednostki. Wydaje opinie psychologiczno-seksuologiczne jako biegły sądowy.
W ramach Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzi zajęcia dla kursantów Studium Socjoterapii
i Psychoterapii Młodzieży. Jest superwizorem szkoleniowym KCP.


Oferta:

 • diagnoza i konsultacja psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna dzieci, młodzieży i dorosłych
 • socjoterapia
 • konsultacje seksuologiczne
 • superwizja indywidualna